[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

Жанатан Норт Убашыңтын

студенттерди кабыл алуу убактысы:M 3:45-5:15 (2017-жылынын жазы)
T 1:30-3:00
кабинет:Pearson 105
эл. почта:jwashin1 [æʔ] swarthmore [dɑɾ] edu
телефон номуру:+1 (610) 957-6134

Изилдөөнүн негизги тармактары

  • Түрк тилдери, айрыкча казак жана кыргыз
  • Articulatory and acoustic properties of vowel systems
  • Сонордуулук жана муундук бөлүнүштөгү фонология
  • Language technology for under-resourced languages and computational implementations of grammatical patterns: finite-state morphology and phonology, dependency syntax
  • The history of the Turkic languages, comparative Turkic linguistics

Education

Ph.D.Тил илими, Орто-евразия боюнча окууларИндиана Университети, 2016
MAОрто-евразия боюнча окууларИндиана Университети, 2012
MAТил илимиВашингтон Университети, 2010
BAТил илими, АнтропологияБрэндайс Университети, 2005