Жанатан Норт Убашыңтын

[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]
Jonathan
Жети-өгүз, Кыргызстан
Сүрөт: өзүм

Мен Индиана Университетинин тил илими факультетинде окуп жаткан докторантмын. Тил илими жана антропология темаларында Убалтам, Массачусетстеги Брэндайс Университетинен 2005-жылы бакалаврымды алып, Сиэтлдеги Вашингтон Университетинин тил илими факультетинен магистратурамды 2010-жылы алганмын.

Менин изилдөө кызыкчылыктарым фонологикалык теорияны, фонетиканы, салыштырмалуу жана тарыхый тил илимин, түрк тилдерин (айрыкча казак жана кыргыз), жана айрыкча алардын кездешүүсүн камтыйт. Магистрдик тезисимдин маңызы түрк тилдер ичиндеги муундук бөлүнүштөгү сонордук ооштук-кыйыштыктар болгон. Азыркы учурда Фулбрайт гранты боюнча 2008-жылы Кыргызстандагы калк арасынан жыйналган лингвистикалык маалыматтарды карап жатам.

Расмий түрдө окубасам деле, турмушум Эркин софт менен барган сайын байланышып баратат. Ошондой эле күндөлүк (жалпысынан тилге байланыштуу) иш аткарыш үчүн Эркин софтко таянам (мисалы, линукс, латех) жана жазам (көбүнчө пайтон тилинде).

Шилтемелер

Изилдөөм

Squibs / term papers, research papers, and presentations:

Ойноо

What I do for fun; not entirely different from what I study: