[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

Жанатан Норт Убашыңтын

 студенттерди кабыл алуу убактысы:T&W 1:15-2:45 (2019-жылынын жазы)
 кабинет:Pearson 105
 эл. почта:jwashin1 [æʔ] swarthmore [dɑɾ] edu
 телефон номуру:+1 (610) 957-6134

Изилдөөнүн негизги тармактары

  • Түрк тилдери, айрыкча казак жана кыргыз
  • Articulatory and acoustic properties of vowel systems
  • Сонордуулук жана муундук бөлүнүштөгү фонология
  • Language technology for under-resourced languages and computational implementations of grammatical patterns: finite-state morphology and phonology, dependency syntax
  • Түрк тилдеринин тарыхы, салыштырмалуу түрк тил илими

Education

Ph.D.Тил илими, Орто-евразия боюнча окууларИндиана Университети, 2016
MAОрто-евразия боюнча окууларИндиана Университети, 2012
MAТил илимиВашингтон Университети, 2010
BAТил илими, АнтропологияБрэндайс Университети, 2005