דזשאָנאַטאַן (יצחק) װאַשינגטאָן

[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]
Jonathan
Gullfoss, Ísland
פֿאָטאָגראַפֿיע: Filip Petkovski

איך בין אַ גראַדויִרסטודענט, דורכאַרבעטנדיקער זיך קײן מײַנעם מאַגיסטער אין דעם פֿאַקולטעט פֿון לינגװיסטיק אין דעם אוניװערסיטעט פֿון אינדיאַנע. איך האָב באַקומען מײַנעם באַקאַלאַװראַט אין סײַ לינגװיסטיק סײַ אַנטראָפּאָלאָגיע פֿון בראַנדײַס אוניװערסיטעט אין װאָלטאַם, מעסעטשוסעטס, אין 2005, און האָב איך אין 2010 באַקומען מײַנעם מאַגיסטער פֿון דעם פֿאַקולטעט פֿון לינגװיסטיק אין דעם אוניװערסיטעט פֿון װאַשינגטאָן אין סיטעל.

מײַן פֿאָרשונג־אינטערעסן רעכענען אַרײַן פֿאָנאָלאָגישע טעאָריע, די פֿאָנעטיק, פֿאַרגלײַכיק און היסטאָריש לינגװיסטיק, טורקישע שפּראַכן (דער איקער קאַזאַקיש און קירגיזיש), און ספּעציִעל זײער איבערשנײַדנדיקונג זיך. מײַן מאַגיסטערדיק טעזיס האָט באַקוקן די פֿאַקטאָרן װאָס זײ רירן אָן דעם איבערקלינגונג אױף יענער זײַט פֿון טראַף־גרענעצן אין טורקישע שפּראַכן. איצט אַרבעט איך מיט פֿעלד־געגעבענעס װאָס איך האָב אָנגעקלײַבט בשעת דעם 2008ן יאָר אין קירגיזסטאַן מיט אַ פֿולברײַט.

I'm an advocate for, user of, and contributor to Free / open source software. In particular, I'm involved in the Apertium community, which promotes certain types of computational resources for language communities which do not have the privilege of corporately developed resources.

לינקן

פֿאָרשונג

Squibs / term papers, research papers, and presentations:

שפּילערײַ

What I do for fun; not entirely different from what I study: