[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

Жанатан Норт Убашыңтын

Суортмор-колледж

Индиана Университети

University of Wisconsin

Вашингтон Университети