[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

דזשאָנאַטאַן (יצחק) װאַשינגטאָן

הױכשולע פֿון סװאַרטמאַר

אוניװערסיטעט פֿון אינדיאַנע

University of Wisconsin

אוניװערסיטעט פֿון װאַשינגטאָן