[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

Жонатан Норт Вашингтон

Суортморын их сургууль

Индианагийн их сургууль

University of Wisconsin

Вашингтоны их сургууль